Ασκησιολόγιο

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ

 

   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ

 

           

                       ΕΜΠΡΟΣΘΟΛΑΙΜΙΕΣ ΕΛΞΕΙΣ                                                                  ΟΠΙΣΘΟΛΑΙΜΙΕΣ ΕΛΞΕΙΣ

                     

 

   

                             ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ                                                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΑ

          

 

 

                                      ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ                                                                                    ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ

         

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΗΘΟΣ

 

 

  

                                      ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΘΟΥΣ                                                                                            ΠΕΚ ΝΤΕΚ

         

 

                                  ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΘΟΥΣ

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΩΜΟΥΣ

 

                                      ΠΙΕΣΕΙΣ ΩΜΩΝ                                                                                 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ

      

 

 

                                    ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΚΥΦΤΟΣ                                                                              ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

      

 

  ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ

 

 

                                  ΕΛΞΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ                                                                 ΑΡΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ

       

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΚΕΦΑΛΩΝ

 

 

                                  ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΛΕΙΑΣ                                                                         ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

     

 

    

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ

 

 

                                  ΚΑΜΨΕΙΣ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ                                                                      ΚΑΜΨΕΙΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ

       

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ

 

 

                                  ΚΑΜΨΕΙΣ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ                                                                      ΚΑΜΨΕΙΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ

       

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ

 

 

                                  ΚΑΜΨΕΙΣ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ                                                                      ΚΑΜΨΕΙΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ

       

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ

 

   

                                ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ                                                                   ΚΑΜΨΕΙΣ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ

       

 

                                          ΑΠΑΓΩΓΟΙ                                                                                           ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ

       

 

                                           ΓΛΟΥΤΟΙ                                                                                              ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΙ

        

 

       

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ

 

   

                                ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ                                                                   ΚΑΜΨΕΙΣ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ

       

 

                                          ΑΠΑΓΩΓΟΙ                                                                                           ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ

       

 

                                           ΓΛΟΥΤΟΙ                                                                                              ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΙ

        

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ

 

   

                                ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ                                                                   ΚΑΜΨΕΙΣ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ

       

 

                                          ΑΠΑΓΩΓΟΙ                                                                                           ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΙ

       

 

                                           ΓΛΟΥΤΟΙ                                                                                              ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΟΙ

        

 

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΑΚΙΑ

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΛΑΤΗΣ

 

        

 

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΘΟΥΣ

 

        

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΩΜΩΝ

          

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ

           

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΚΕΦΑΛΩΝ

          

 

  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ

         

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

 

        Ασκήσεις με λάστιχο

 

 
 
 
 

               

 

 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΑΛΟΥΣ-ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ

 

      Ασκήσεις για κοιλιακούς-ραχιαίους